Blueman: Adventure Time

Blueman: Adventure Time is een nieuwe Blueman-game. Deze keer is het een groot level, met checkpoints.

Verdere informatie

Blueman: Adventure Time is een nieuwe Blueman-game, gemaakt in Unity. Meer over Unity lees je hier. Probeer de checkpoints te halen zonder geraakt te worden door de spikes! Er zijn negen checkpoints, voordat je uiteindelijk bij je prijs komt!

Downloads

Enkele bestanden die je kunt downloaden.

Blueman: Adventure Time (.exe) (v1.2.1)

Blueman: Adventure Time Manual (.docx)